Arvot

Kristillisen aviopari- ja parisuhdetyön linjauksia Parisuhteen palikat -hankkeessa

Parisuhteen palikat -työryhmä edustaa laaja-alaisesti eri kristillisiä tahoja Suomessa. Kokemuksemme aviopari- ja parisuhdetyöstä ovat monella tavalla samansuuntaisia, toisaalta meillä on erilaisia näkemyksiä ja painotuksia. Alla olevat arvot kuvaavat yhteistyömme ilmapiiriä ja pyrkimyksiä:

Armollinen, myönteinen kristillisyys

Uskomme, että Kolmiyhteinen Jumala on todellinen vaikuttava voima elämässä ja ihmissuhteissa. Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Kaikki tarvitsevat Jumalan armoa ja ihmisten hyväksyvää suhtautumista, koska elämä, ihmiset, yhteisöt ja niiden toiminta ovat epätäydellisiä. Nämä lähtökohdat luovat yhteisen perustan työllemme.

Keskinäinen kunnioitus

Uskomme, että yhteistyön rikkaus auttaa meitä saavuttamaan avioliitto- ja parisuhdetyön tavoitteita tehokkaasti. Olemme yhdessä enemmän kuin toistemme summa. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta. Kaikilla on annettavaa ja opittavaa. Vältämme keskinäistä kilpailua. Siunaamme toinen toisemme työtä.

Avoin vuorovaikutus

Ylläpidämme aktiivista yhteistyötä. Avoin tiedottaminen, rehellinen keskustelu ja selkeä taloudenhoito vahvistavat yhteisvastuullisuutta. Esirukous on tärkeä osa yhteisiä kokoontumisia.

Käsitteiden määrittely

Työryhmä ymmärtää aviopari- ja parisuhdetyön keskeisille käsitteillä seuraavia asioita. Käsitteet ovat pelkistettyjä ja pyrkivät keskittymään olennaiseen.

Ihmiskäsitys

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma ja Jumalalle rakas. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas itsessään. Miehenä ja naisena, Jumalan kuvana, ihminen on tarkoitettu elämään yhteydessä Jumalaan ja muihin ihmisiin.

Parisuhde

Kokemuksemme aviopari- ja parisuhdetyöstä liittyy naisen ja miehen väliseen parisuhteeseen, jonka ymmärrämme tasavertaisena kumppanuutena. Parisuhde on ihmisen mahdollisuus kokea rakkautta ja läheisyyttä. Puolisoiden välinen suhde on lasten koti.

Kristillinen avioliitto

Avioliitto on Jumalan asettama ja siunaama, naisen ja miehen parisuhteessa elämisen muoto. Puolisot sitoutuvat avioliittoon Jumalan edessä ja seurakunnan läsnäollessa. Mies ja nainen ovat samalla puolella tukien ja täydentäen erilaisina toisiaan. Avioliitto haastaa päivittäiseen tahdonvalintaan rakastaa.